Ordningsregler

Ordningsregler

 1. Gäster

Fast bostadsadress och legitimation krävs för att få vistas på Säters Camping.

 1. Incheckning
 • Anmäl alltid Din ankomst i receptionen. I samband med incheckning lämnas anvisningar om plats och eventuella lokala regler för boendet. Dessa anvisningar skall följas.
 • Vid incheckning skall giltigt legitimation visas upp.
 • Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området.
 • Tala direkt med föreståndaren om eventuella önskemål eller anmärkningar.
 • Om Du kommer sent på kvällen undvik onödigt buller.
 • För grupper skall anmälan göras av en gruppledare. Avgiften betalas enligt               campingplatsens anvisningar.
 • Det är förbjudet att släppa in andra gäster med hjälp av sitt personliga Access-kort
 • Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats i andra hand.
 1. Utrustning

Förtält, som är förstärkta och isolerade, får ej sättas upp av brandskyddsskäl. Husvagn/husbil skall vara inregistrerad för användning som/till motordrivet fordon. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Campingenhet d v s husvagn/bil med eller utan för tält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet.

 1. Hund/katt

Hund och katt skall hållas kort i band/koppel och rastas utanför campingområdet.

 1. Allmänna regler
 • Respektera andras önskan om att få vara ifred.
 • Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan områdets entré och den egna tomten. Kör i gånghastighet. Moped skall ledas inom campingplatsen.
 • Håll ordning inom campingplatsen, det behövs för den allmänna trivseln.
 • Var aktsam om gräs och planteringar, om närboendes tält och övrig egendom.
 • Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. flaggstång, inhägnad och skyddsvallar kring tält/husvagn/husbil såsom anordningar utanför tomtgränsen är icke tillåtna.  Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.
 • Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 – 07.00, när andra tider ej anges. Den sedvanliga radiomaningen att tänka på grannarna gäller i hög grad på campingplatser.
 • Bollspel är inte tillåtet vid tälten/husvagnar/husbilar, fotboll endast på särskilt anordnad plan. Se till att Dina barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra. Inte någon form av skjutvapen får användas, även pilkastning och fyrverkeri är förbjudet.
 • Biltvätt får endast ske på anvisad plats.
 • Försäljning vid campingplatsen får endast ske med ägarens skriftliga tillåtelse.

Hygien

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. Släng endast hushållsavfall i de stora (660 l) kärlen. Grovsopor d.v.s. emballage, grillar, TV, cyklar o.s.v. ska själv fraktas till återvinningscentralen. Personlig tvagning, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem. Sköljning av kaffepanna, matkärl o.s.v. får inte ske vid vattenpost, pump, brunn eller dricksvattenkran.

 1. Ansvar

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagregler. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan, i undantagsfall, tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas.

 1. Avresa

Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 15:00 på avresedagen. För stugor gäller kl. 12:00. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.

 1. Var aktsam om naturen

Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjuden enligt gällande naturvårdslagar. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän. Ordningsföreskrifter och av receptionen givna lokala anvisningar skall respekteras. Den som inte följer givna anvisningar kan avvisas från området.

 1. Säkerhet

Alla ekipage (husvagnar/husbilar/tält/förtält) ska stå uppställda på campingtomten enl. Statens Räddningsverks Allmänna Råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar. De ekipage som ställer sig på annat sätt ska omedelbart vid tillsägelse ändra uppställning enl. ovan. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.