Telefon

+46 225 50945

E-post

info@saterscamping.se

Integritetspolicy

Ambevri Holding AB / Säters Camping, org.nr. 556788-5479, värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. Personuppgiftsansvarig är Ambevri Holding AB / Säters Camping för behandling av dina personuppgifter. 

Vår webbplatsadress är: http://www.saterscamping.se .

 

Vad är personuppgifter?

Vi samlar in personnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Vi registrerar aldrig känsliga personuppgifter som hälsa, politisk åskådning, religion, fackligt medlemskap eller etniskt ursprung.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund.

Dina personuppgifter används inte för marknadsföring.

Personuppgiftsbiträde:

Våra personuppgiftsbiträden uppfyller kraven för GDPR.

Säkerhet:

Vi och våra personuppgiftsbiträden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda personuppgifterna. 

Vid en personuppgiftsincident kommer vi utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55 dataskyddsförordning, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen.

Vi kommer även informera omedelbart de registrerade personer som drabbas av personuppgiftsincidenten, om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.

Kundens rättigheter:

Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som vi behandlar. Kunden har också rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter, att invända mot vår behandling av sina personuppgifter och att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt format. Kunden har alltid rätt att bli avregistrerad (avidentifierad).

Läs mer om Dataskyddsförordning